Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

    Doupovcová, Denisa
    Tato práce se zabývá možnostmi financování bydlení v České republice. Teoretická část popisuje základní druhy financování bydlení, a to hypoteční úvěry a úvěry poskytované stavební spořitelnou. Analytická část je zaměřena ...
  • Podnikatelský záměr 

    Doupovcová, Denisa
    Předmětem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru pro založení nového squashového centra na Vysočině. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce, vysvětluje základní pojmy a konkrétní metody. Analytická ...