Now showing items 1-14 of 14

 • Drozdovy okruhy 

  Nytra, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou Drozdových okruhů. V úvodu jsou připomenuty vybrané partie z teorie algebry, potřebné pro jejich zavedení. Následující kapitola je věnována příkladu Dozdova okruhu. Dále následuje část, ...
 • Dynamika robotických hadů 

  Kubiena, Jaromír
  V této bakalářské práci se zabýváme matematickým popisem kinematiky a dynamiky neholonomních mechanických systémů. Následně se zaměříme na konkrétní mechanický systém, kterým je Čtyřnohý čtvercový robot s aktivními vazbami ...
 • Ekonomické křivky 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této bakalářské práce je studium vybraných ekonomických křivek, popis jejich vlastností a určení matematického vyjádření. V první části je vysvětlena problematika obecných rovinných křivek. Další část se zaměřuje ...
 • Geodetiky 

  Čambalová, Kateřina
  Cílem této práce je podat přehled poznatků o geodetikách. Nejstarší pohled na geodetiku je ten, že se jedná o nejkratší spojnici dvou bodů na ploše. V práci ukážeme, že se jedná o obsáhlejší pojem, a představíme si jeho ...
 • Hyperbolické geometrie 

  Brdečková, Johanka
  Tato práce popisuje vlastnosti hyperbolické geometrie. Je zde odvozena parametrizace křivky traktrix a plochy pseudosféry. Dále jsou ukázány dva modely hyperbolické geometrie odvozené z parametrizace pseudosféry.
 • Invarianty jetových grup a aplikace v mechanice kontinua 

  Buriánek, Martin
  Tato práce se zabývá jetovými grupami a jejich maticovými reprezentacemi. V úvodní části práce se věnujeme reprezentacím grup, akcím grup na množinách a invariantům akcí. V další části jsou objasněny pojmy hladká varieta, ...
 • Křivky v D^3_1 

  Navrátil, Dušan
  Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání křivek v třírozměrném duálním prostoru s lorentzovským vnitřním součinem. Důraz je kladen zejména na detailní rozbor vlastností duálních čísel a duálního lorentzovského prostoru. ...
 • Matematika pro elektromagnetismus 

  Rára, Michael
  Cílem práce je pomocí vybraných kapitol matematiky, konkrétně tenzorů, vektorových polí, orientovaných křivkových a plošných integrálů a integrálních vět, popsat elektromagnetické zákony včetně odvození Maxwellových rovnic ...
 • Speciální plochy 

  Ochodnický, Erik
  Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvoriť prehľad špeciálnych plôch a popísať ich vlastnosti. Za najdôležitejšie kategórie plôch som považoval plochy rotačné, minimálne, s predpísanou Gaussovou krivosťou a hlavne Clairotove ...
 • Tensory a jejich aplikace 

  Korbel, Filip
  Cílem této práce je podat přehled základních pojmů a výsledků tenzorového počtu. Tensory zavedeme jako multilineární zobrazení a ukážeme základní tensorové operace. V další části uvedeme příklady tensorů, zejména z oblasti ...
 • Tensory a jejich aplikace v mechanice 

  Adejumobi, Mudathir
  The tensor theory is a branch of Multilinear Algebra that describes the relationship between sets of algebraic objects related to a vector space. Tensor theory together with tensor analysis is usually known to be tensor ...
 • Události č. 1/2016-2017 

  Štěpánek, Petr; Kolčavová, Radana; Novotná, Jana; Doupovec, Miroslav; Pospíšilová, Zuzana; Strnadová, Jana; Hrozná, Kateřina; Veselá, Jiřina; Krejčí, Renata; Strnková, Zuzana; Philippi, Hana; Janíček, Ladislav; Kneblová, Eva (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016-09-15)
  Krátké zprávy; Vědecké centrum CEITEC VUT zahájilo plný provoz svých laboratoří; „Chodím po Brně a dívám se,“ říká nový městský architekt Michal Sedláček; Novela VŠ zákona: cesta k vyšší kvalitě?; Vinař z VUT: Dělat víno ...
 • Události č. 3/2016-2017 

  Doupovec, Miroslav; Kolčavová, Radana; Šťávová, Radka; Kuklová, Petra; Novotná, Jana; Hrozná, Kateřina; Škrdlíková, Jana; Hobst, Leonard; Bradáč, Albert; Krejčí, Renata; Mišurová, Jateřina; Pospíšilová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2017-03-15)
  Krátké zprávy,VUT zavádí svobodné předměty, Jiří Klemeš v čele nového projektu NETME Centre, VUT rozhovor: Martin Gebauer, Na VUT vznikl Odbor projektové podpory a transferu technologií, Moje práce se točí kolem studentů ...