Now showing items 1-2 of 2

  • Číslicově řízený měnič pro asynchronní motor 

    Dráb, Dominik
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riadiacej časti frekvenčného meniča pre asynchrónny motor, ktorý je súčasťou laboratórneho standu. Práca obsahuje základný popis činnosti asynchrónneho stroja, popis funkcie a ...
  • Zařízení pro záznam dat 

    Dráb, Dominik
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom univerzálneho zariadenia pre záznam dát. Práca obsahuje návrh koncepcie zariadenia a popis jednotlivých systémov a komponentov, ktoré sú potrebné pre záznam dát. Záznamník je navrhnutý ...