Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza kvasinkové DNA pomocí pulsní gelové elektroforézy 

  Kubáčková, Martina
  Technika pulzní gelové elektroforézy našla široké uplatnění v analýze genomu všech živých organismů. Využívá se k separaci molekul DNA o velikosti desítek kilobází až několika megabází, kde už není možné užít konvenční ...
 • Charakterizace kolagenu izolovaného z různých živočišných tkání 

  Mikulíková, Zuzana
  Cílem předložené diplomové práce je optimalizace postupu izolace kolagenu z živočišných tkání, optimalizace metod molekulární charakterizace izolátů a testování jejich stability. V rámci experimentální části práce byly ...
 • Studium vybraných modifikovaných kolagenových biomateriálů 

  Zouharová, Lucie
  Cílem předložené práce je studium a biochemická charakterizace modifikovaných materiálů na bázi kolagenu (připravené na ÚCHM FCH VUT v Brně), optimalizace postupu izolace kolagenu z různých druhů živočišných tkání a testování ...