Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh marketingové strategie 

  Drápal, Jan
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií specifické společnosti. Práce obsahuje analýzu současné marketingové strategie. Na základě této analýzy jsou vypracovány návrhy a doporučení, které přispějí k vyššímu prodeji ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Drápal, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku JOK, a. s.. Ta se zjišťuje za pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou vypočítány z firemních listin a to z rozvahy v plném rozsahu a z ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Drápal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním míry spokojenosti zákazníků firmy. Cílem této práce bylo sestavit takový systém měření spokojenosti zákazníků, který by umožňoval sledování zákaznické spokojenosti a pomáhal k ...