Now showing items 1-2 of 2

  • Predikce povahy spamových krátkých textů textovým klasifikátorem 

    Drápela, Karel
    Práce se zabývá kategorizací krátkých spamových textů v SMS zprávách. V první části práce jsou shrnuty aktuální přístupy k textové klasifikaci a následuje popis nejpoužívanějších klasifikátorů. V dalších kapitolách je ...
  • Strojové učení v oblasti stylometrie a určování autorství 

    Drápela, Karel
    Práce se zabývá identifikací autorů anglických internetových komentářů. Popisuje aktuální stav v oboru určování autorství na sociálních sítích. Vysvětluje fungování a strukturu vytvořeného systému na určování autorství, ...