Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Pukaj, Marek
    Diplomová práca analyzuje zákazníkov spoločnosti Geocart CZ a.s. Práca predstavuje nové modely hodnotenia zákazníkov. Váhový matematický model je vytvorený v programe MS Excel. V programoch fuzzyTECH a MATLAB sú vytvorené ...
  • Testování přesnosti výšek určovaných technologií GNSS 

    Kordasová, Klára
    Cílem této diplomové práce je testovat přesnost výšek určovaných metodou GNSS RTK u poskytovatelů služeb CZEPOS a Trimble VRS Now. Práce se zabývá přesností výškového měření za přítomnosti vlivu okolních překážek, jako ...