Now showing items 1-2 of 2

  • Plazmonické biosenzory založené na zvýšené optické transmisi 

    Dršata, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá rigorózními simulacemi plazmonických biosenzorů založených na jevu zvýšené optické transmise. První část je věnována popisu fyzikálních jevů a poznatků, které tvoří základ pro studium vlastností ...
  • Rigorózní simulace interakce světla s buňkami 

    Dršata, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá rigorózními simulacemi rozptylu světla na živých buňkách. První část je věnována úvodu do dané problematiky a základnímu popisu často využívaných výpočetních metod a modelů buněčných struktur. ...