Now showing items 1-2 of 2

  • Obnova rybníků na Moravě 

    Drašar, Zdeněk
    Tato bakalářská práce je zaměřena na historii rybníkářství a jeho vývoj na Moravě od prvních zmínek o osidlování tohoto území až po současný stav. V první části práce se zabývám historií rybníkářství obecněji a v případě ...
  • Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní Bory 

    Drašar, Zdeněk
    Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rybníku Těšík na úrovni a v rozsahu studie. Úvodní část práce definuje terminologii a rozdělení malých vodních nádrží. Následující praktická část práce se již věnuje zájmové ...