Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh malého pásového dopravníku 

    Dražka, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a realizací malého pásového dopravníku do laboratoří Ústavu Automatizace a informatiky na VUT FSI pro aplikaci pick-and-place. Dopravník nebude převážet sypký, ani těžký ...