Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanické testování pájených spojů 

    Drab, Tomáš
    Práca obsahuje teoretické spracovanie elektrotechnickej výroby pre bezolovnaté spájkovanie pretavením. Obsahuje popis procesov prebiehajúcich v procese spájkovania. Zahŕňa spôsoby aplikácie spájkovacej pasty a princípy ...
  • Modifikace metody smáčecích vah pro měření smáčivosti SMD 

    Drab, Tomáš
    Práca prezentuje hlavné vplyvy na zmáčavosť SMD a DPS spájkou SAC 305 a možnosti jej testovania. Vypracovali sme návrh na modifikáciu metódy zmáčacích váh na gužôčkovú metódu. Testovali sme rozdiely v teplotnom profile a ...