Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace pohybu zboží 

    Jochec, Tomáš
    Dokument se zabývá optimalizací pohybu zboží při skladování. Podrobně se věnuje především technologiím automatické identifikace pomocí čárových kódů a RFID. Je provedeno srovnání čtecích zařízeních dostupných na českém trhu.
  • Webový portál skladových zásob 

    Obrátil, Tomáš
    Tato diplomová práce popisuje webový portál firmy ZZM spol. s r.o., který má zlepšit dostupnost zboží a služeb zákazníkům firmy a umožnit vyhodnocování odběru a oběhu zboží v jednotlivých oblastech spravovaných firmou ZZM. ...