Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace moderních technologií pro výrobu modelu hlavolamu ježka v kleci 

    Dratva, Jakub
    Cílem bakalářské práce je výroba zábavného modelu hlavolamu Ježek v kleci. Jednotlivé tvary a rozměry hlavolamu byly navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Model hlavolamu byl vyroben ...
  • Experimentální stanovení zatížení letounu 

    Dratva, Jakub
    Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením pevnostních charakteristik letounu. Konkrétně je pomocí letového měření stanoven ohybový moment na křídle. V práci je zahrnuta teoretická báze pro tenzometrické měření ...