Now showing items 1-2 of 2

  • Technická příprava výroby vstřikovací formy 

    Drbal, Jindřich
    Předmětem této bakalářské práce je shromáždění dat potřebných pro výrobu součásti vstřikovací formy. V úvodní části je rozebrán vývoj plastů a na něj navazující popis jednotlivých částí vstřikovací formy. Následuje rozvržení ...
  • Využití CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění formy 

    Drbal, Jindřich
    Předmětem předkládané diplomové práce je kompletní návrh postupů nutných pro navržení a následnou výrobu kovací zápustky pro produkci polotovarů ojnic. Úvodní část se zabývá konstrukčním návrhem. Poté jsou uvedeny materiály ...