Now showing items 1-20 of 28

 • Biofunkcionalizace deponovaných kvantových teček 

  Jakubechová, Jana
  Cieľom tejto práce je funkcionalizácia deponovaných TiO2 kvantových bodiek (ďalej len QDs) pripravených anodickou oxidáciou titánu prostredníctvom nanoporéznej masky z oxidu hlinitého na kremíkovom waferi a následne ich ...
 • Biofunkcionalizace ve vodě rozpustných CdTe kvantových teček 

  Šibíková, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá biofunkcionalizáciou vo vode rozpustných CdTe kvantových bodiek (QDs). Je zložená z troch hlavných častí. Prvá časť je teoretickým úvodom, v ktorom sa hovorí o samotných QDs, ich syntéze, ...
 • Charakterizace nanostrukturovaných elektrod pro elektrochemické biosenzory 

  Kynclová, Hana
  V dnešní době je přikládáno velké úsilí na zkoumání aplikací nanočástic do biosenzorové techniky. Metodou Elektrochemické Impedanční Spektroskopie a cyklické voltametrie jsme zkoumali vliv zlatých nanočástic na povrchu ...
 • Charakterizace nanostrukturovaných zlatých elektrod modifikovaných biotinovaným oligonukleotidem 

  Vrbová, Eva
  V současnosti se snaží věda vyvíjet stále lepší technologie pro výrobu nanočástic. S tím souvisí i jejich začlenění do elektrochemie a do biosenzorů. Bakalářská práce se zabývá problematikou měření biotinylovaného ...
 • Fotoelektrochemické vlastnosti oxidu titaničitého dopovaného kovy 

  Vičarová, Monika
  Tato práce se zabývá optimalizací materiálů a procesů pro zhotovení vrstev oxidu titaničitého obohacených o agregáty kovů nanoskopických rozměrů. Při osvitu viditelným zářením se u těchto vrstev vyskytuje plazmonický efekt. ...
 • Fotokatalytická inaktivace kvasinek v průtočném reaktoru 

  Lipenská, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá fotokatalytickým účinkem oxidu titaničitého a UV záření. V teoretické části je nastíněn mechanismus působení oxidu titaničitého a jeho aplikace v různých odvětvích. Na kvasince Hansenula ...
 • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

  Jakubechová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...
 • Modern Micro and Nanoparticle-Based Imaging Techniques 

  Vaculovičová, Markéta; Pekárková, Jana; Drbohlavová, Jana; Kopel, Pavel; Babula, Petr; Hynek, David; Adam, Vojtěch; Eckschlager, Tomáš; Hubálek, Jaromír; Stiborová, Marie; Kaiser, Jozef; Kizek, René (MDPI, 2012-11-02)
  The requirements for early diagnostics as well as effective treatment of insidious diseases such as cancer constantly increase the pressure on development of efficient and reliable methods for targeted drug/gene delivery ...
 • Monitoring fotokatalytické aktivity redoxními barvivy 

  Uhrová, Ivana
  Tato bakalářské práce se zabývá posuzováním fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého. Nejjednodušší a zároveň nejrychlejší metodou je odbarvování indikátorového inkoustu založeném na redoxním barvivu. Je zde charakterizováno ...
 • Nanostructured Polypyrrole-Based Ammonia and Volatile Organic Compound Sensors 

  Šetka, Milena; Drbohlavová, Jana; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2017-03-10)
  The aim of this review is to summarize the recent progress in the fabrication of efcient nanostructured polymer-based sensors with special focus on polypyrrole. The correlation between physico-chemical parameters, mainly ...
 • Preparation and Properties of Various Magnetic Nanoparticles 

  Drbohlavová, Jana; Hrdý, Radim; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír; Schneeweiss, Oldřich (MDPI, 2009-03-30)
  The fabrications of iron oxides nanoparticles using co-precipitation and gadolinium nanoparticles using water in oil microemulsion method are reported in this paper. Results of detailed phase analysis by XRD and Mössbauer ...
 • Příprava a aplikace fotokatalyticky aktivního oxidu titaničitého 

  Solný, Tomáš
  V práci je zkoumán vliv podmínek na průběh hydrolýzy alkoxidů titanu a vlastností připravovaných nanočástic oxidu titaničitého s důrazem na teplotu a množství vody přítomné v systému. Připravované hydrolyzáty alkoxidů ...
 • Příprava a použití exfoliovaných grafitových/grafenových vrstev v oblasti nanosenzoriky 

  Hrabovský, Miloš
  Tato diplomová práce se věnuje výrobě vrstev grafitu/grafenu a meření jejich transportních vlastností v závislosti na relativní vlhkosti. Grafenové šupinky byly nanášeny pomocí mechanického odlupování . Pro kontaktování ...
 • Příprava a vlastnosti hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého 

  Sekerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého materiálovým tiskem. pro přípravu vzorků byl použit tetraisopropoxid titaničitý jako prekurzor TiO2 a tetraethyl orthosilikát a ...
 • Příprava mezoporézních vrstev oxidu titaničitého materiálovým tiskem 

  Schovancová, Petra
  Tato diplomová práce byla zaměřena na přípravu mezoporézních vrstev oxidu titaničitého. Mezoporézní vrstvy byly připraveny z prekurzoru tetrabutoxidu titaničitého za přídavku diethanolaminu a polyethylenglykolu. Vrstvy ...
 • Příprava nanostruktur s využitím nanoporézní masky 

  Dzuro, Matej
  Cieľom práce je elektrochemicky pripraviť optický senzor pozostávajúci z TiO2 kvantových bodiek (ďalej len QDs) pomocou nanoporéznej šablóny z Al2O3 a následne upraviť povrch QDs naparením zlatej vrstvy opäť pomocou ...
 • Příprava vícevrstevných struktur pomocí elektrodepozice v šablonách 

  Lednický, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy ...
 • Quantum Dots - Characterization, Preparation and Usage in Biological Systems 

  Drbohlavová, Jana; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2009-02-20)
  The use of fluorescent nanoparticles as probes for bioanalytical applications is a highly promising technique because fluorescence-based techniques are very sensitive. Quantum dots (QDs) seem to show the greatest promise ...
 • Self-Ordered TiO2 Quantum Dot Array Prepared via Anodic Oxidation 

  Drbohlavová, Jana; Hrdý, Radim; Salyk, Ota; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (SpringerOpen, 2012-02-14)
  The paper brings the important information about synthesis of titania quantum dots in the form of sensor array which is suitable for various biomolecules (DNA, proteins) sensing in vitro. The usage of this fluorescence ...
 • Syntéza koloidních zlatých nanotyčinek pro biomedicínské aplikace 

  Valkovičová, Jiřina
  Diplomová práce se zabývá výrobou a využitím zlatých koloidních nanotyčinek v biomedicínských aplikacích. Konkrétně se zaměřuje na tři základní funkce nanočástic v analýze - transportní, separační a především zobrazovací. ...