Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikační strategie cestovní kanceláře Alex s. r. o. 

    Bezegová, Edita
    Bakalářská práce má sloužit jako podklad pro návrh komunikační strategie a realizaci komunikační kampaně cestovní kanceláře ALEX. Cílem práce je optimalizace využití nástrojů komunikačního mixu a přeskupení struktury ...