Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh databázového modelu pro systém na tvorbu elektronických obchodů 

  Hrtánek, Róbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá identifikáciou kľúčových vlastností a najnovších trendov v oblasti používania a funkcionality elektronických obchodov a následný návrh databázového modelu systému, ktorý bude reflektovať na ...
 • Návrh marketingové strategie pro high-tech firmu 

  Drgonec, Igor
  Diplomová práca sa zaoberá využitím marketing a jeho pod kategórie online marketingu na vytvorenie obecného postupu alebo návodu na zavedenie a zvýšenie popularity mobilných aplikácii vyvinutých firmou Programatori s.r.o. ...
 • Zvýšení efektivity služeb pomocí VBA pro firmu Peter Putirka 

  Drgonec, Igor
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením komplexnej aplikácie pozostávajúcej z menších podaplikácii pre firmu Peter Putirka, konkrétne pre obchod Farby - Laky. Bolo použité programovanie vo VBA – visual basic for applications. ...