Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza rizik a bezpečnosti u optické kontrolní stanice 

  Mank, Slavomír
  Táto diplomová práca sa zaoberá bezpečnosťou strojového zariadenia z produkcie našej firmy. Jedná sa o optickú meraciu stanicu na kontrolu zdvihu ovládacej ihly vstupného ventilu vysokotlakového benzínového čerpadla do ...
 • Aplikace procesu reversního inženýrství na soustruhu SU 110/500 

  Hlaváček, Rudolf
  Bakalářská práce je zaměřená na aplikaci procesu reversního inženýrství na soustruh SU110/500. Práce je rozdělena do tří částí. První se zabývá studiem plánů a výkresů. V této části poukazuji na chyby v konstrukci a ve ...
 • Aplikace servopohonu s asynchronním motorem pro řízení divadelní točny. 

  Drlík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací měření polohy divadelní točny a její polohovou regulací. Jedná se o nasazení standardních regulátorů na stávající divadelní točnu, která musí splňovat veškeré bezpečnostní a provozní ...
 • Konstrukce stanice pro montáž závitových vložek do automobilových klik 

  Kulčar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí montážní stanice závitových vložek do automobilových klik. Obsahuje rešerši možných technických řešení operací s kusem, manipulací a dostupných technologií lisování závitových ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Kolář, Radan
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích strojů. První část také obsahuje přehled výrobců obráběcích strojů a jejich frézek. Druhá část ...
 • Návrh konstrukčního řešení rotačního pneumotoru 

  Vacek, Václav
  Cílem této práce je navrhnout rotační pneumotor místo kyvného pohonu. Na základě rešerše pneumotorů se provede konstrukční návrh rotačního pneumotoru. Bylo nutné splnit požadovaný kroutící moment a maximální rozměry. ...
 • Návrh manipulačního zařízení na stohování konopných izolačních rohoží 

  Kočiš, Petr
  Bakalářská práce řeší návrh manipulačního zařízení na stohování konopných izolačních rohoží. Definuje oblast použití zařízení a zabývá se návrhem variant řešení. Dále se zabývá konstrukcí zvolené varianty a výpočtem. Výpočet ...
 • Souřadnicová CNC vrtačka 

  Drlík, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací CNC vrtačky. Zaměření této práce je rozděleno na tři části. Návrh mechanické konstrukce a návrh elektrického schématu a jeho realizace pomocí průmyslových součástí. Návrh exportu ...