Now showing items 1-20 of 21

 • Bytový dům Brno - Lesná 

  Řeháková, Karolína
  Bytový dům se nachází v Brně, místní části Lesná. Objekt je navržen na nárožním pozemku mezi ulicemi Dřinová a Tomečkova. Návrh se skládá ze dvou objektů. Jejich výškové uspořádání je navrženo tak, aby si navzájem nestínily ...
 • Bytový dům Brno - Lesná 

  Růžička, Jan
  Tématem projektu je návrh novostavby bytového domu v lokalitě Brno – Lesná. Pozemek je středem tří různých urbanistických celků. První je panelového sídliště Lesná, které je tvořeno zejména osmipodlažními panelovými domy. ...
 • Bytový dům Brno - Lesná 

  Michna, Adam
  Bakalářská práce „Bytový dům Brno – Lesná“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Předmětem práce je bytový dům se čtyřmi bytovými jednotkami a podzemní garáží se zakladačovým systémem parkování. Parcela se nachází ...
 • Bytový dům Brno - Sadová 

  Okleštěk, Michal
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou studii nadstandartního nízkopodlažního bytového domu Sadová v Brně. Zadaná stavební parcela se nachází v Králově poli, části Sadová. ...
 • Městský bytový dům Klíčova 

  Kratochvíl, Jiří
  Bakalářská práce "Městský bytový dům Klíčova" řeší výstavbu části bytového domu v Brně, městské části Černovice. Objekt je umístěný na rovném terénu. Na stavebním pozemku v současné době probíhá výstavba bytových domů. ...
 • Městský polyfunkční dům Brno 

  Strachoň, Jan
  Polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Francouzská v městské části Brno-Zábrdovice. Dům má tři základní provozní části – obchodní a galerijní část nacházející se v parteru domu, administrativní část v ...
 • Městský polyfunkční dům Brno 

  Vacenovská, Veronika
  Městský polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Francouzská v Brně - Zábrdovicích. Objekt je řešen jako kompaktní hmota doplněna vybíhajícími trojúhelníkovými konzolami, které jsou vyneseny šikmým sloupem ...
 • Obytný dům v Židenicích 

  Kratochvilová, Jana
  Bakalářská práce, navazující na ateliérový projekt předmětu AG32, je rozpracováním studie tohoto předmětu do stupně Dokumentace ke stavebnímu povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Téma bakalářské práce je objekt ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Šrubařová, Jana
  Polyfunkční dům se nachází na nároží městského bloku a navazuje na stávající zástavbu. Leží mezi ulicemi Křenová, Nová městská třída a Skořepka. V blízkosti pozemku se nachází vodní tok Ponávka. Architektonicky a výtvarně ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Kejdová, Veronika
  Polyfunkční dům se nachází v centru města Brna, ve starší bytové zástavbě, mezi ulicemi Křenová, Vlhká a Skořepka. Poskytuje sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží. Stavba se skládá ze dvou hlavních bloků, které jsou v ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Uhrová, Veronika
  Polyfunkční dům je navržen na rohové parcele s původním využitím jako parkovací plocha mezi ulicemi Křenová, Vlhká, Skořepka a uvažované nové městské třídy. Návrh vychází z myšlenky dvě hlavní funkce, dva odlišné návrhy ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Lacinová, Michaela
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby polyfunkčního domu v Brně v městské části Líšeň. Terasový dům je navržen ve svahu mezi ulicí Novolíšeňskou a ulicí Josefy Faimonové. Dopravně je napojen na ulici ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Roleček, Jakub
  Předmětem vypracování bakalářské práce je novostavba polyfunkčního domu v proluce na ulici Milady Horákové v městské části Brno Zábrdovice. Z uličního pohledu zprava přiléhá secesní čtyřpodlažní nájemní dům Josefa Müllera ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Prchal, Václav
  Koncepce objektu vychází z mnoha okolností, které tak malou parcelu determinují. Stavba symbolizuje tendenci zintenzivnění zástavby, avšak jako první vlaštovka se musí zároveň přizpůsobovat nízké zástavbě, do které je ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Bařinová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá výkresovým zpracováním polyfunkčního domu v Brně. Zadáním bylo vytvořit bytový dům z obytných kontejnerů ve svažité lokalitě v Brně - Líšni, mezi ulicemi Novolíšeňská a Josefy Faimonové. Navržený ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Kotoulková, Leona
  Tato práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace, úpravami architektonické studie a zpracováním architektonického detailu Polyfunkčního domu v Brně, v městské části Líšeň. Podklady pro návrh byly převzaty z mé ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Haraštová, Nela
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby polyfunkčního domu v Brně - Líšni na ulici Novolíšeňská. Ze severu je obklopena ulicí Novolíšeňská, z jihu sousedí s ulicí Josefy Faimonové. Parcela se nachází ve strmém ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Čechová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně v městské části Židenice na rohu ulic Táborská a Letní. Návrh vychází ze zastavění proluky, urbanistických regulativů, potřeb pro vytvoření studentského ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Knot, Tomáš
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně na ulici Táborská v městské části Brno Židenice. Návrh vychází ze zastavění proluky na ulici Táborská a Letní, urbanistických regulativů a ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Míčová, Markéta
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně - Žabovřeskách. V současné době se na pozemku nachází jednopodlažní budova ...