Now showing items 1-2 of 2

  • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

    Teplá, Petra
    Podstatou diplomové práce je zhodnocení současné situace fitness klubu STAR TRAC health club v jeho konkurenčním prostředí a následný návrh opatření pro posílení konkurenceschopnosti a udržení předního postavení firmy na ...
  • Vytvoření terapeutické hry s využitím EMG signálu 

    Drozd, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na elektromyografii a její využití pro biofeedback. Nejprve popisuje elektromyografii a způsob jakým se měří. Dále způsoby zpracování signálu EMG, aby se dal určitým způsobem kvantifikovat ...