Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Drozdová, Eva
    Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti CIE Ždánice, s. r. o., která je zpracována na základě účetních výkazů podniku z let 2009–2015. V teoretické části jsou vymezeny metody a ukazatele finanční ...
  • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

    Drozdová, Eva
    Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku CIE Ždánice, s. r. o. k 1.1.2018 pomocí výnosových metod. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Obě metody jsou použity ...