Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podnikatelského záměru pro založení penzionu 

    Drozdová, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro ubytování. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme analýzu trhu a konkurenčního ...
  • Návrh podnikatelského záměru pro založení penzionu 

    Drozdová, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro ubytování. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme analýzu trhu a konkurenčního ...