Now showing items 1-4 of 4

 • Application of Adaptive Filters in Processing of Solar Corona Images 

  Druckmüllerová, Hana
  Fotografování sluneční koróny patří mezi nejobtížnější úlohy astrofotografie a zároveň je jednou z klíčových metod pro studium koróny. Tato práce přináší ucelený souhrn metod pro pozorování sluneční koróny pomocí snímků. ...
 • Metoda pro zviditelnění vysokých fázových gradientů v mikroskopickém zobrazení 

  Druckmüllerová, Hana
  Holografická mikroskopie je nekonvenční mikroskopická technika, vhodná zvláště pro vzorky s malou optickou hustotou, která umožňuje zviditelnit index lomu pozorovaných objektů. Na Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty ...
 • Registrace obrazů pomocí fázové korelace 

  Druckmüllerová, Hana
  Tato práce se zabývá použitím fázové korelace k určení vzájemné rotace, změny měřítka a posunu mezi digitálními obrazy. Fázová korelace je založena na Fourierově transformaci, proto je popsána Fourierova transformace funkcí ...
 • Syntéza posloupnosti digitálních obrazů s pohyblivým objektem 

  Čermák, Jan
  Práce se zabývá metodami syntézy posloupnosti digitálních obrazů s pohyblivým objektem. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy z Fourierovy analýzy a statistiky důležité k pochopení problematiky a následně jsou popsány ...