Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový mix společnosti AMI spol. s r.o. 

    Seres, Boris
    Táto bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie a návrhy marketingového mixu v spoločnosti AMI spol. s r.o., ktorá podniká vo svetelnej technike. Práca sa snaží na základe analýz vnútorného a vonkajšieho prostredia ...
  • Studie průběhu zakázky podnikem 

    Seres, Boris
    Diplomová práca „Studie průběhu zakázky podnikem“ sa zaoberá analýzou priebehu zákazky spoločnosťou, od prijatia objednávky až po vyexpedovanie konečného produktu. Cieľom práce je na základe teoretických poznatkov zmapovať ...