Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza aerodynamického hluku počítačů 

  Zouhar, Lukáš
  Předložená práce se zabývá diskusí na téma snižování hluku počítačů se zaměřením na aerodynamický hluk chladících ventilátorů. Možností snižování hluku počítačů optimalizačními opatřeními u ventilátorů, používáním pryžových ...
 • Analýza mechanického chování synchronního generátoru 

  Donát, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou mechanického chování synchronního generátoru a posouzením možnosti snížení hmotnosti kostry generátoru. Cílem práce bylo provést deformačně napěťovou a modální analýzu konkrétního ...
 • Analýza modálních vlastností vertikálního synchronního generátoru 

  Kornherr, Milan
  Diplomová práce se zabývá analýzou modálních vlastností synchronního vertikálního generátoru. Cílem práce je určení vlivu jednotlivých částí generátoru na modální vlastnosti. Analyzována je kostra generátoru, rotor a celý ...
 • Automatizace penetračního testování webových aplikací 

  Dušek, Daniel
  Tato práce má dva cíle - navrhnout obecně aplikovatelný přístup k penetračnímu testování webových aplikací, který bude využívat pouze nedestruktivních interakcí, a dále pak implementovat nástroj, který se tímto postupem ...
 • Deformačně napěťová analýza synchronního generátoru 

  Majdič, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem jednotlivých statických a dynamických sil a teplotního zatížení na namáhání synchronního generátoru. V souvislosti s tímto je poté řešeno rozložení napětí v konstrukci a posouzení ...
 • Design and Fabrication of Fully Implantable MEMS Cochlea 

  Svatoš, Vojtěch; Pekárek, Jan; Dušek, Daniel; Žák, Jaromír; Hadaš, Zdeněk; Prášek, Jan (Elsevier, 2015-01-02)
  The micro-electro-mechanical array for application as fully implantable cochlea is presented in this paper. The complete system including a short overview of energy harvesting and the system configuration is proposed. This ...
 • Forenzní analýza webových prohlížečů 

  Dušek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci dvojice nástrojů souvisejících s forenzní analýzou webových prohlížečů Google Chrome a Google Chromium. První nástroj si klade za cíl bezpečně mazat citlivá data a údaje z prohlížeče, ...
 • Komplexní analýza modálních vlastností elektrických strojů točivých 

  Donát, Martin
  Tato disertační práce se zabývá problematikou výpočtového modelování dynamické odezvy struktury točivého elektrického stroje na působení magnetických sil. Kromě dynamické odezvy ideálně symetrického stroje je v práci také ...
 • Metodika výpočtu kritických otáček elektrických strojů točivých 

  Sedláček, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu kritických otáček elektrických strojů točivých. Cílem práce je sestavit konečnoprvkový model modelové rotorové soustavy, určit vlastní frekvence pro vykreslení Campbellova ...
 • MKP model piezoelektrických MEMS filtrů 

  Procházka, Josef
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním a analýzou piezoelektrického MEMS filtru využitelného v cochleárním implantátu. Model tohoto filtru je vytvořen v prostředí ANSYS. Součástí této práce je i rešerše experimentálních ...
 • Modelování kmitání dynamické soustavy s n-stupni volnosti 

  Luky, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá kmitáním soustav se soustředěnými parametry s n-stupni volnosti. Uvádí postupy řešení volně kmitající netlumené soustavy, buzené netlumené soustavy, buzené tlumené soustavy a jim náležící ...
 • Modelování kmitání dynamické soustavy s n-stupni volnosti 

  Horák, Petr
  Cílem této práce je pro zadanou soustavu hmotných bodů sestavit matematický model. Spočítat vlastní frekvence a jím příslušející vlastní tvary kmitání. V práci je uvedeno rozdělení kmitání, podle různých hledisek. Zadaná ...
 • Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti 

  Ondra, Václav
  Cílem této práce je pro zadanou dynamickou soustavu s více stupni volnosti sestavit a vyřešit pohybové rovnice. V úvodu práce jsou shrnuty základní poznatky o dynamických kmitavých soustavách, jejich rozdělení, způsob ...
 • Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti 

  Světnický, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit na základě pohybových rovnic matematický model kmitající soustavy s více stupni volnosti. V úvodu je popsáno teoretické rozdělení dynamických kmitajících soustav a jejich hlavní vlastnosti. V ...
 • Modelování okluzního efektu při aplikaci ušních sluchadel 

  Vrtěna, Jan
  Diskuse vlivu tvaru a objemu akustického prostoru zevního zvukovodu na přenosovou charakteristiku tlakových vln působících na bubínek při implementaci ušních sluchadel.
 • Návrh a realizace 3D tiskárny s vysokým rozlišením tisku 

  Peml, Luboš
  Práce se zabývá návrhem a realizací stereolitografické 3D tiskárny využívající DLP projektor. Popisuje tedy volbu vhodných komponent a stavbu mechanické konstrukce tiskárny, řešení elektronické části tiskárny a tvorbu host ...
 • Návrh axiálního stromečkového závěsu lopatky regulačního stupně pro parní turbíny 

  Vrbka, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá stromečkovým závěsem lopatky regulačního stupně parní turbíny. Na základě dostupných podkladů byl navržen počáteční tvar stromečkového závěsu. Byla provedena napěťově deformační analýza ...
 • OPTIMALIZACE ODLITKU ŠTÍTU ASYNCHRONNÍHO ELEKTROMOTORU 

  Dítě, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je optimalizace štítu asynchronního motoru. V práci jsou uvedeny výsledky modální a deformačně-napěťové analýzy počítané na modelu štítu, který je v současnosti vyráběn. K řešení tohoto ...
 • Porovnání metod řešení nelineárních dynamických soustav 

  Krejčí, Jaroslav
  Cílem této práce je provést řešení pro daný typ nelineární dynamické soustavy o jednom stupni volnosti pomocí různých přibližných analytických metod a provést jejich vzájemné srovnání. V úvodu práce jsou popsány základní ...
 • Posouzení rizika ztráty vzpěrné stability prutu ze dvou různých materiálů 

  Zvěřina, Martin
  Cílem této práce je posouzení rizika ztráty vzpěrné stability prutu ze dvou různých materiálů a vymezení hranice pro kritickou sílu vzpěru prutu ze dvou různých materiálů pomocí vztahů pro prizmatický prut. Dále je zde ...