Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza realitního trhu v ČR a v Irsku se zaměřením na rodinné domy 

  Dušek, David
  Diplomová práce se zabývá porovnáním trhu s rezidenčními nemovitostmi v České republice a Irsku. V diplomové práci jsou popsány všechny metody oceňování používané jak v České republice, tak v Irsku. Dále je zde rozebrána ...
 • Komparace vybraných vkladových produktů pro fyzické osoby 

  Dušek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na komparaci vkladových produktů pro studenty v soudobých podmínkách České republiky. Na začátku vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti bankovních produktů. Analýza a následné ...
 • Modulární CMS pro správu webové prezentace 

  Dušek, David
  Náplní této práce je návrh a implementace systémů pro správu webové prezentace. Na začátku práce je definován pojem systému pro správu obsahu a jsou rozebrány stávající volně dostupné systémy tohoto typu. Následně jsou ...
 • Systém pro telemarketingovou společnost 

  Dušek, David
  Náplní této práce je návrh a implementace informačního systému pro telemarketingovou společnost. Systém je implementován v jazyce PHP s použitím Zend Frameworku. Použitý framework je v práci důkladně popsán a jsou vysvětleny ...