Now showing items 1-7 of 7

 • Acceleration Of Electrical Impedance Tomography Algorithm With Open And Closed Domain Model Evaluation 

  Dušek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The presented paper discusses the possibilities of parallelizing algorithms for the image reconstruction in the Electrical Impedance Tomography (EIT). The parallelization process was performed and tested with combination ...
 • Automatické generování výškové mapy z GPS záznamů 

  Dušek, Jan
  Tato práce se zabývá automatickým generováním výškové mapy z GPS záznamů. Je používána metoda interpolace do pravidelné mřížky, konkrétně je používána Clough-Tocher metoda pro vygenerování hladkého C^1 povrchu. V rámci ...
 • Detekce dopravních značek z kamery ve vozidle 

  Dušek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí dopravních značek v obraze nebo videu. Nejprve budou popsány algoritmy běžně využívané k tvorbě obecného detektoru dopravních značek. Následně popíšu detekci dopravních značek ...
 • Measurement-Based Domain Parameter Optimization in Electrical Impedance Tomography Imaging 

  Dušek, Jan; Mikulka, Jan (MDPI, 2021-04-03)
  This paper discusses the optimization of domain parameters in electrical impedance tomography-based imaging. Precise image reconstruction requires accurate, well-correlated physical and numerical finite element method (FEM) ...
 • Reactive Magnetron Sputtering of the Aluminium Oxide Coating 

  Dušek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This contribution deals with design, check and test of deposition parameters for new installed aluminium target. In addition of individual parts of deposition process and hysteresis of sputtering thin films of Al2O3 was ...
 • Reaktivní naprašování vrstev Al2O3 

  Dušek, Jan
  Diplomová práce popisuje technologii pulzního magnetronového naprašování vrstev Al2O3. Dále se tato práce zabývá návrhem depozičního procesu a jeho testováním pro nový hliníkový terč. Testováním bylo určeno technologické ...
 • Řízení procesu reaktivního magnetronového naprašování 

  Dušek, Jan
  Bakalářská práce stručně popisuje technologii reaktivního magnetronového naprašování a zabývá se návrhem a realizací programu k jeho ovládání. K tomuto účelu byl vytvořen ovládací program pro řízení jednotlivých komponent ...