Now showing items 1-8 of 8

 • Elektronická škrticí klapka 

  Dušek, Jiří
  Záměrem této práce bylo provést rozbor současných elektronických škrticích klapek a požadavků na ně kladených. Sestavit matematický model, identifikovat parametry předložené elektronické škrticí klapky, provést verifikaci ...
 • Katalogizace asynchronních motorů 

  Čala, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením „Katalogového listu“ asynchronních motorů s kotvou nakrátko, osových výšek 355, 400, 450, 500 a 560 mm. Dále se zabývá vytvořením jednotné konstrukční dokumentace pro výrobu a ...
 • Měření magnetického pole 

  Dušek, Jiří
  Bakalářská práce popisuje způsoby a technologie měření magnetického pole. Dále se tato práce zabývá srovnáním snímačů pro měření magnetických polí a vytvoření základní koncepce měřiče s vybraným snímačem. K návrhu koncepce ...
 • Měřicí systém pro záznam a zobrazení NF magnetického pole 

  Dušek, Jiří
  Diplomová práce nejprve popisuje druhy magnetického pole a principy jeho měření. Dále se práce zabývá parametry snímače HMC2003 a akvizicí dat. K akvizici byla vybrána karta od firmy National Instruments s označením USB-6218. ...
 • Návrh laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" 

  Dušek, Jiří
  Záměrem této práce bylo sestavit matematický model laboratorního přípravku „Inverzní kyvadlo“, verifikovat ho a na základě toho vytvořit simulační model. Pro tento simulační model soustavy pak navrhnout způsob jeho řízení ...
 • Návrh soustružnického nože s VBD pro vnější soustružení válcových ploch 

  Dušek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem soustružnického nože s VBD pro vnější soustružení válcových ploch. Počátek práce se věnuje obecnému popisu soustružení. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného typu ...
 • Řízení stroje s PM v d-q osách při použití Matlab/Simulink 

  Dušek, Jiří
  Tato práce se zabývá synchronním motorem s permanentními magnety na rotoru (PMSM), jeho modelováním a návrhu regulační struktury. V práci jsou uvedeny způsoby a výhody použití permanentních magnetů v elektrických motorech. ...
 • Speciální asynchronní motor jako zdroj elektrické energie 

  Dušek, Jiří
  V této práci je popsán princip funkce asynchronního stroje jak v motorickém, tak i v generátorickém režimu. Podrobněji se tato práce zabývá využitím speciálního asynchronního stroje jako generátoru elektrické energie ...