Now showing items 1-2 of 2

  • Diskrétní modelování štěrku pro železniční svršek 

    Dubina, Radek
    Pro modelování částicových materiálů se dnes používá převážně metoda diskrétních prvků (DEM), která vnímá každou částici jako samostatné těleso. Těleso železničního svršku sloužící k pojíždění drážního vozidla je typickým ...
  • Nelineární analýza únosnosti železobetonové základové patky 

    Dubina, Radek
    Železobetonové monolitické patky jsou jedním z druhů plošného zakládání, které se převážně používá pod skeletovými systémy. Tyto systémy přenáší veškerá zatížení z výše položených pater přes sloupy do patek a přes ně do ...