Now showing items 1-3 of 3

 • Podnikatelský plán pro založení cestovní agentury 

  Tmejová, Miloslava
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení cestovní agentury. Na základě teoretických poznatků a provedených analýz je zpracován podnikatelský plán, který bude sloužit jako podklad pro vybudování ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Tmejová, Miloslava
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů z daňového pohledu. Teoretická část obsahuje popis zaměstnaneckých benefitů a jejich daňový dopad při jejich poskytování. Analytická část obsahuje zhodnocení ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holubcová, Věra
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zásituaci podniku a formuluje návrhy opatření na zlepšení na zlepšení v problémových oblastech. Teoretická část práce vymezuje základní termíny, metody a ukazatele. Praktická část práce ...