Now showing items 1-3 of 3

 • Ocenění staveb pro potřeby pojišťoven 

  Švedová, Adriana
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním nemovitých věcí pro potřeby pojišťoven. Nejdříve jsou vymezeny pojmy, které jsou spojeny s oceněním nemovitých věcí a pojišťovnictvím a jsou popsány jednotlivé metody ocenění. Nadále ...
 • Srovnání metodik ocenění nemovitostí pro účely pojišťoven 

  Marcinka, Pavel
  Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definice a vysvětlení pojmů, které souvisejí s problematikou nemovitostí a jejich oceněním. Jsou zde uvedeny veškeré informace a zákony, ...
 • Stanovení výše pojistného plnění u chaty v Horních Loučkách poškozené pádem stromu 

  Somogyi, Vanessa
  Předmětem diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění u rekreační chaty v Horních Loučkách poškozené pádem stromu následkem vichřice. Úvodní část je věnována teoretickému úvodu do problematiky oceňování nemovitostí, ...