Now showing items 1-4 of 4

 • Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice 

  Gábrlík, Petr
  Letecká fotogrammetrie v oblasti bezpilotních systémů představuje rychle rozvíjející se obor nalézající uplatnění napříč nejen průmyslovými odvětvími. Široce rozšířená metoda nepřímého georeferencování založená na vlícovacích ...
 • Multispektrální 3D skenování s vysokým rozlišením a jeho aplikace v medicíně 

  Chromý, Adam
  Termovizní zobrazování i 3D skenování jsou v současné době rychle se rozvíjející technologie. Obě technologie mají mnoho výhod, které by mohly být užitečné v medicíně. Jejich datová fúze přináší ještě více nových diagnostických ...
 • Pokročilá navigace v heterogenních multirobotických systémech ve vnějším prostředí 

  Jílek, Tomáš
  Dizertační práce pojednává o současných možnostech navigace pozemních mobilních robotů se zaměřením na dosažení vysoké absolutní shody žádané a skutečné trajektorie jejich pohybu. V práci jsou rozebrány současné možnosti ...
 • Vektorizovaná mračna bodů pro mobilní robotiku 

  Jelínek, Aleš
  Disertační práce se zabývá zpracováním mračenen bodů z laserových skenerů pomocí vektorizace a následnému vyhledávání korespondencí mezi takto získanými aproximacemi pro potřeby současné sebelokalizace a mapování v mobilní ...