Now showing items 1-1 of 1

  • Založení malého podniku 

    Salíniová, Lenka
    Cieľom diplomovej práce, je vytvorenie podnikateľského plánu na založenie malého podniku, zaoberajúceho sa prípravou tapasov v Brne. Práca sa skladá z dvoch častí: z teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sú rozoberané ...