Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza uživatelského provozu v mobilních sítích 4. generace 

    Duda, Michal
    Cieľom práce je problematika mobilních sietí LTE-EPC. Dočítať sa môžete predovšetkým o užívateľskej rovine a jej protokolovej výbave. Sú tu opísané základné procedúry týkajúce sa realizácie bežných služieb realizovaných v ...
  • Rádiová přístupová síť mobilní sítě 

    Duda, Michal
    Práca sa zaoberá rádiovou prístupovou sieťou mobilnej siete druhej, tretej a štvrtej generácie. Hlavným cieľom práce je popis rádiových prístupových sietí druhej, tretej a štvrtej generácie, ich prvkami, rozhraniami a ...