Now showing items 1-7 of 7

 • Knihovna pro práci s objekty ve sdílené paměti 

  Dudka, Kamil
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou meziprocesové komunikace v moderních operačních systémech. Důraz je kladen na využití sdílené paměti pro meziprocesovou komunikaci v objektově orientovaném jazyku C++. Součástí ...
 • Rozšíření implementace FTP v knihovně libcurl 

  Raiskup, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením implementace protokolu FTP v multiprotokolové knihovně libcurl. Toto rozšíření se týká možnosti stahování sady souborů z FTP, které jsou dány vzorkem obsahujícím zástupné znaky ...
 • Rozšíření infrastruktury Code Listener o podporu C++ 

  Kašpar, David
  V této práci je popisováno rozšíření infrastruktury Code Listener, kterou lze použít pro tvorbu nástrojů pro statickou analýzu programů, o podporu zpracování programovacího jazyka C++. Řešení představuje rozšíření pluginu ...
 • Vylepšení analýzy živých proměnných pomocí points-to analýzy 

  Raiskup, Pavel
  Jazyky, jako je C, hojně využívají práce s ukazateli. Implemetace dynamických datových struktur vázaných ukazateli a operací nad nimi však není jednoduchá - významně zvyšuje rizika zanášení chyb do zdrojových kódů. Jedna ...
 • Vytvoření Sparse adaptéru pro infrastrukturu Code Listener 

  Pokorný, Jan
  Kontrola programu na výskyt chyb má nezpochybnitelný význam, obzvlášť ta založená na formálních metodách. VeriFIT na FIT VUT k tomu používá vlastní infrastrukturu Code Listener (CL) modulárně propojující tzv. přední stranu, ...
 • Vývoj LLVM adaptéru pro infrastrukturu Code Listener 

  Šoková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem LLVM adaptéru pro infrastrukturu Code Listener, která usnadňuje tvorbu statických analyzátorů jako jsou Predator a Forester. Ty jsou vyvíjeny a využívany v rámci skupiny VeriFIT. ...
 • Zpracování grafu volání založené na dotazovacím jazyku 

  Dudka, Kamil
  V této práci jsou analyzovány dostupné nástroje pro získávání grafů volání z programů a jejich následné zpracování a vizualizaci. Na základě získaných poznatků je potom navržen nástroj, který s grafy volání pracuje. Tento ...