Now showing items 1-7 of 7

 • Bounded model checking v nástroji Java PathFinder 

  Dudka, Vendula
  Diplomová práce je věnovaná aplikaci formální metody bounded model checking pro automatickou opravu chyb. Oprava se specializuje na chyby spojené se souběžností. Práce je zaměřena na programy napsané v jazyce Java, a proto ...
 • Implementace 3D logické hry v JavaScriptu 

  Knapovský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem logické webové hry, která vznikla na základě analýzy hry Berušky 2. Jsou zde stručně představeny technologie potřebně k vývoji a také teorie nutná k pochopení postupů použitých při ...
 • Informační systém pro školu bojových umění 

  Lorenc, Ján
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením informačního systému pro školu bojových umění. Charakterizuje pojem informačního systému, popisuje návrh a implementaci informačního systému. Součástí práce je také porovnání ...
 • Integrace JMS poskytovatelů třetích stran 

  Žiaková, Nikoleta
  Tato práce se zabývá komunikací pomocí zasílání zpráv a integrací JMS poskytovatelů třetích stran do aplikačního serveru JBoss. Cílem práce bylo navrhnout a implementovat univerzální testovací sadu, která navrženou integraci ...
 • JamVM: Alternativní virtuální stroj Javy 

  Kalman, Ondřej
  Cílem této práce je srovnání dvou virtuálních strojů Javy a to virtuálního stroje HotSpot a~virtuálního stroje JamVM. Úvodní část práce čtenáře seznamuje s platformou Java, jsou zde také shrnuty obecné vlastnosti a principy ...
 • Měření výkonnosti balíčku java.math 

  Frýz, Pavel
  Cílem této práce je porovnat výkonnost jednotlivých implementací java virtuálních strojů při užití balíčku java.math. Jsou popsány třídy BigInteger a BigDecimal a existující nástroje pro výkonnostní testování java virtuálních ...
 • Monitoring aplikací běžících v JVM pomocí JVM Tool Interface 

  Vomáčka, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou agenta pro sledování běžící Java aplikace. Monitoruje obsazení zásobníku a haldy se zaměřením na lokalizaci alokace objektů. Zabývá se také vytvořením grafického uživatelského rozhraní ...