Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Nováková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je poměření vložených nákladů ke konečným výstupům projektu pro kvalifikované investiční ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů 

  Dufek, Zdeněk
  Práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů. V úvodu práce je provedeno odůvodnění nutnosti sledovat ukazatele efektivnosti veřejných stavebních investic ve vztahu k možnostem stabilizace ...
 • Kárná odpovědnost u svobodných povolání 

  Dufek, Zdeněk; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek se zabývá problematikou kárné odpovědnosti jednotlivých svobodných profesí a dalších profesí v resortu spravedlnosti. Srovnává rozsah jejich kárné odpovědnosti dle příslušné právní úpravy a výši sankcí. Dále obsahuje ...
 • Možnosti efektivnějšího zadávání přípravy projektové dokumentace podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek 

  Lacinová, Tereza
  Bakalářská práce popisuje možnosti efektivnějšího zadávání přípravy projektové dokumentace podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část práce je zaměřena na projektové práce ve stavebnictví, kvalitu ...
 • Řízení rizik stavebních investičních projektů 

  Adamec, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení rizik ve stavebních investičních projektech. První část obsahuje seznámení se základními pojmy a klasifikací rizik, po kterém se věnuje důležitosti a obsahu řízení rizik ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti veřejného projektu 

  Fischer, Alan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivností veřejně prospěšného investičního projektu. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde je popsána studie proveditelnosti, ...