Now showing items 1-2 of 2

  • Rozšíření grafických rozhraní zvukových zásuvných modulů o 3D grafiku 

    Dufka, Filip
    Tato práce se venuje možnostem rozšírení grafického uživatelského rozhraní modulu VST3, které slouží pro digitální zpracování zvukového signálu, o implementaci 3D modelu s využitím OpenGL. Práce se zameruje na vytvorení ...
  • Tvorba grafické knihovny pro zásuvné moduly VST 

    Dufka, Filip
    Diplomová práce se zabývá grafickým uživatelským rozhraním zvukových zásuvných modulů. V úvodní části je popsána struktura zvukových zásuvných modulů a poté popsány aktuální techniky a praxe vykreslování editorů zvukových ...