Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a vývoj VBA aplikace pro skladovou evidenci a fakturace 

    Dugas, Adrián
    Táto bakalárska práca je zameraná na návrh a vývoj aplikácie ktorá slúži na vytváranie faktúr, dodacích listov a sledovanie evidencie faktúr, evidencie distributorov a skladovej evidencie. Okrem teoretickej časti, táto ...