Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový herní ovladač pro platformu FITkit 

    Dujíček, Aleš
    Cílem této práce je návrh a realizace bezdrátového herního ovladače, který komunikuje v ISM pásmu 2,4 GHz, pro platformu FITkit. V práci jsou popsány možnosti komunikace v tomto pásmu, návrh hardware ovladače a rozšiřujícího ...
  • Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet 

    Dujíček, Aleš
    Tato práce se zabývá rozšířením projektu k-Wave, který řeší simulace šíření ultrazvukových vln v heterogenním prostředí. Výpočet těchto simulací je založen na řešení soustavy parciálních diferenciálních rovnic pseudospektrální ...