Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh testovací lineární osy 

    Dulava, Štěpán
    Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem testovací lineární osy. Navrhovaná osa bude sloužit, pro vyhodnocování vlivů tepla na vlastnostech lineárních odměřovacích snímačů Heidenhain řady LS 487. První část obsahuje ...
  • Zajištění stability dlouhých kuličkových šroubů a matic 

    Dulava, Štěpán
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem podpěr podpírající hřídele kuličkového šroubu. Navrhované podpěry budou sloužit pro zvýšení stability rotujících kuličkových šroubů. Úvodní část obsahuje podrobných rozbor ...