Now showing items 1-2 of 2

  • Mikroobrábění nekovových materiálů elektronovým svazkem 

    Dupák, Libor
    Práce se zabývá problematikou mikroobrábění elektronovým svazkem s důrazem na nekovové materiály jako sklo, keramika a plasty. Součástí práce je popis zařízení, na kterém byly provedeny experimenty uvedené v této práci a ...
  • Svařování Ti 6Al 4V elektronovým svazkem 

    Skalka, Jan
    Práce se věnuje svařování kombinace titanové slitiny Ti-6Al-4V a austenitické oceli 1.4301 pomocí elektronového svazku. Na základě literární studie problematiky spojování titanu a jeho slitin s ocelemi bylo navrženo zvolit ...