Now showing items 1-2 of 2

  • Numerická simulace navařování rotoru turbíny 

    Durajová, Věra
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia, řeší problematiku renovace poškozené drážky závěsu lopatek, navařováním válcových a čelních ploch metodou APT s použitím přídavného matriálu TOPCORE 838 B. Rotor turbíny je ...
  • Přídavné materiály pro tavné svařování 

    Durajová, Věra
    Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá problematikou přídavných materiálů pro tavné svařování. Na základě literární studie problematiky technologie svařování a jejich přídavných ...