Now showing items 1-2 of 2

  • Lasery a jejich využití v civilním / vojenském letectví 

    Durda, Tomáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na stručný popis principu laseru, jeho rozdělení dle různých typů a využití laserů v mnoha oborech lidské činnosti. Hlavní část této práce tvoří přehled využití laserových technologií v ...
  • Posouzení environmentální zátěže u vybraného výrobku 

    Durda, Tomáš
    Diplomová práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor popisuje současné globální ekologické problémy a vliv průmyslu na životní prostředí. Dále je popsán současný stav ekologické ...