Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení environmentální zátěže u vybraného výrobku 

    Durda, Tomáš
    Diplomová práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor popisuje současné globální ekologické problémy a vliv průmyslu na životní prostředí. Dále je popsán současný stav ekologické ...