Now showing items 1-2 of 2

  • Design horkovzdušné pistole 

    Durkáč, Jozef
    Témou tejto bakalárskej práce je design teplovzdušnej pištole. Jej cieľom je priniesť esteticky príťažlivé riešenie, vyčnievajúce v dnešnej konkurencii.
  • Design rekreačního plavidla 

    Durkáč, Jozef
    Cieľom dipolomovej práce je vávrh dizajnu rekreačného plavidla. Všetky dizajnové rozhodnutia budú založené na užívateľo-centrickom prístupu. Cieľom je teda vytvoriť dizajn, ktorý bude slúžiť a evokovať pohodu. Cieľom je ...