Now showing items 1-4 of 4

 • Bezpečnostní parkovací brzdy pro servomotory 

  Štencl, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektromagnetických brzd pro servomotory. V úvodní části je rozebrán princip funkce, konstrukce a hlavní sledované parametry těchto brzd. Jádro práce spočívá ve výpočtu dynamických ...
 • Metodika výpočtu asynchronního motoru malého výkonu 

  Bureš, Petr
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky týkající se asynchronních motorů. Úvod se věnuje základnímu principu funkce asynchronních motorů, popisuje jednotlivé konstrukční součásti a věnuje se také stručnému popisu běžně ...
 • Motor-generátor pro vírovou turbínu 

  Huzlík, Rostislav
  Cílem této dizertační práce je navrhnout motor-generátor pro vírovou turbínu. Vírová turbína je poměrně nový typ turbíny vyvinutý na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana Energetického ústavu FSI VUT v Brně. Vírová ...
 • Tepelná analýza servo motoru 

  Kratochvila, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnou analýzou servomotorů pomocí výpočtového modelování metodou konečných prvků. Cílem bylo sestavení modelu pro analýzu, verifikace experimentem a hodnocení dosažených výsledků.