Now showing items 1-3 of 3

 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Valihrachová, Lea
  Úspěšné řízení firmy je v době probíhající celosvětové hospodářské krize závislé na schopnostech managementu podniku a kvalitě informací, na základě kterých jsou vytvářena rozhodnutí. Finanční analýza nabízí celou řadu ...
 • Návrh komunikační strategie firmy 

  Duroňová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Renocar, a.s., jejího vnějšího a vnitřního okolí. Východiskem této práce jsou teoretické znalosti z oblasti marketingu, speciálně pak z oblasti komunikace. V ...
 • Návrh zlepšení marketingové strategie firmy 

  Duroňová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá analýzousoučasné marketingové strategie firmy PROFI am BAU CM, spol. s.r.o. Východiskem práce budou teoretické znalosti z marketingu a komunikace. V praktické části chci na základě provedených ...