Now showing items 1-2 of 2

  • Střídač s aktivním usměrňovačem 

    Dvořáček, Daniel
    Tato práce se zabývá principem funkce, konstrukcí a možnostmi řízení asynchronních strojů. Také je zde stručně popsána problematika výkonových měničů, ze kterých frekvenční měniče vycházejí, a také je zde popsán postup ...
  • Záporná elektroda olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

    Dvořáček, Daniel
    V diplomové práci je stručně rozebrána problematika elektrochemických zdrojů proudu, zvláštní pozornost je věnována olověným akumulátorům pracujícím v režimech, které jsou typické pro hybridní elektrická vozidla. Teoretická ...