Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza a návrh uložení pojezdu výtahu v lakovně karoserií 

  Polášek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy poškozování vodících drah u výtahu karoserií a následné vytvoření konstrukčního návrhu nového řešení pojezdu podle předem získaných poznatků. V první části této práce je ...
 • Čelní ozubená kola z plastů 

  Jordán, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je popsat problematiku plastových ozubených kol a podat přehled současného stavu poznání v této oblasti. Práce se zabývá materiálem, konstrukcí a výpočtem ozubených kol z plastů. Obsahuje ...
 • Dopravník s upínámím a odměřováním 

  Polák, Aleš
  Práce popisuje v první části současné způsoby dělení a odměřování hliníkových profilů a analýzu konkrétního válečkového dopravníku s odměřovacím zařízením pro přísun hliníkových profilů k rychlořezné kotoučové pile. Druhá ...
 • Hydraulické zařízení na štípání dřeva 

  Trška, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným riešením strojov určených na štiepanie dreva. Prvá časť je venovaná všeobecnému rozdeleniu štiepačiek, ich parametroch a využití. Druhá časť sa venuje konkrétnemu návrhu ...
 • Jednoválcový kompresor 

  Novák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového pístového kompresoru. Obsahuje základní výpočty a návrh kompresní jednotky, doplněné o výkresovou dokumentaci. V závěru se věnuje návrhu uspořádání kompresní ...
 • Konstrukce nestandardního kola 

  Mihálik, Boris
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a konštrukcia chopper bicykla určeného na propagačné účely. V prvej časti je definovaný chopper bicykel a jeho vhodnosť pre propagačné účely. Druhá časť sa zaoberá koncepciou riešenia ...
 • Konstrukce zařízení pro automatické plnění kotle dřevem s navržením automatizace a regulace přikládání 

  Polák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem automatického přikládacího dopravníku na polena do spalovacího kotle za chodu. Práce popisuje v první části současné způsoby spalování kusového dřeva, proces hoření a ...
 • Konstrukční a technologické zásady při navrhování plastových výrobků 

  Strnad, Jan
  Tato bakalářské práce se zabývá rešeršní studií konstrukčních a technologických zásad při navrhování plastových výrobků. Obsahuje charakteristiku a základní rozdělení plastů dle způsobu aplikace a vlivy ovlivňující jejich ...
 • Konstrukční návrh "Pick and place" jednotky 

  Šťastná, Michaela
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukční návrh jednoduché „Pick and Place“ jednotky pro manipulaci s dílci v automatizované výrobě. Návrh je vytvářen pro využití v průmyslu na základě požadavků zadavatele. Konstrukcí ...
 • Konstrukční návrh nosného rámu výtahové kabiny 

  Zapletal, Tomáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem nosného rámu výtahové kabiny osobního výtahu o nosnosti 1000kg (13 osob) a nominální rychlosti 2,5 m/s. První část je zaměřena na návrh konstrukce nosného rámu. Rám je vyroben z ...
 • Konstrukční řešení nového typu stohovacího zařízení 

  Pisinger, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh stohovacího zařízení, což je adaptér za čelní nakladač za traktor. Toto zařízení bude primárně určeno pro manipulaci s balíky slámy. Vstupními parametry jsou výška ...
 • Montážní přípravek pro opěradlo předního sedadla 

  Vincenc, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem univerzálního montážního přípravku s upínáním a polohováním rámu opěradla předního automobilového sedadla. V úvodu práce je uveden stručný popis konstrukce automobilových ...
 • Návrh a konstrukce úpravy stanice pro zkoušky ložisek 

  Lanči, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí úpravy stanice pro zkoušky ložisek. Součástí této práce je technická zpráva, která tvoří rešeršní část úkolu a slovně shrnuje zadaný problém a jeho řešení. Dále pak ...
 • Návrh automatické tlakové čerpací stanice 

  Plachý, Jiří
  Cílem této práce je kompletní návrh automatické tlakové čerpací stanice pro bytový dům, obsahující odstředivé čerpadlo s elektromotorem, řídicí jednotku a příslušenství ve formě potrubního systému, ventilů a tlakových ...
 • Návrh bloku pro zpracování těsta 

  Novotný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem bloku pro uložení válců na zpracování těsta, které jsou využívány k tužení pšeničných těst v pekárenských linkách určených k výrobě běžného pečiva. V úvodní části jsou popsány ...
 • Návrh hydraulického upevnění hořáku. 

  Princ, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením uchycení a řízení plynového hořáku. První část je věnována obecnému pojednání o výrobě umělého kameniva a jeho použití. Další části jsou věnovány možnostem hlídání hladiny ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Marková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti pomocí výnosové metody diskontovaného peněžního toku a ekonomické přidané hodnoty. Práce nejprve teoreticky popisuje problematiku oceňování podnikatelského subjektu. ...
 • Návrh olejového čerpadla přídavného převodu vozidla Tatra T158 

  Gášek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem olejového čerpadla přídavného převodu nákladního vozu Tatra T158. Nové řešení má nahradit původní zubové čerpadlo s vnitřním ozubením, které není schopno zabezpečit spolehlivé mazání ...
 • Návrh pohonu oběžného kola ventilátoru pro dozrávací komoru 

  Dvořáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu radiálního ventilátoru se svislou osou rotace oběžného kola, který je určený pro dozrávací komoru. V úvodní části jsou stručně popsány druhy, části a princip fungování ...
 • Návrh variabilního sněžného pluhu 

  Hrůza, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem variabilního sněžného pluhu, jako přídavného zařízení ke stroji Spider 3Rider. Obsahem práce je rešeršní studie typů konstrukce sněžných pluhů, jejich ovládání a zajištění ...