Now showing items 1-6 of 6

 • Evoluční návrh pro aproximaci obvodů 

  Dvořáček, Petr
  V posledních letech klademe stále větší důraz na energetickou úspornost integrovaných obvodů. Můžeme vytvořit aproximační obvody, které nesplňují specifikovanou logickou funkci, a které jsou cíleně navrženy ke snížení ...
 • Hodnocení finanční a ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáček, Petr
  Cílem této diplomové práce je posoudit finanční zdraví společnosti FERROKONT, s.r.o., v období let 2003 – 2008, pomocí elementárních metod finanční analýzy. Výstupem analýzy jsou pak návrhy řešení, které povedou ke zlepšení ...
 • Kartézské genetické programování v jazyce Python 

  Dvořáček, Petr
  Kartézské genetické programování (CGP) patří mezi evoluční algoritmy. Byl primárně vytvořen pro návrh kombinačních obvodů. Dále může být použit k optimalizaci funkcí, v klasifikaci, evolučním umění atd. Tato práce se zabývá ...
 • Mapové podklady pro zaměřování a analýzu dopravních nehod 

  Dvořáček, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Důležitými vstupními daty pro analýzu dopravních nehod jsou i vhodné mapové podklady. Ty umožňují zasadit řešenou událost do prostorově správných souvislostí. Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) je ...
 • Optimalizace zdanění FO - podnikatele vedoucího daňovou evidenci 

  Dvořáček, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění fyzické osoby podnikatele. Obsahuje analýzu jak daňové evidence, tak zákonnou úpravu zákona o daních z příjmů. Další částí bakalářské práce je návrh na optimalizaci ...
 • Řízení krokových motorů programovatelným automatem 

  Dvořáček, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o programovatelných automatech a krokových motorech. Cílem je seznámit se s nimi, navrhnout a vyrobit modul pro řízení krokových motorů pomocí PLC a následně vytvořit vzorové úlohy pro podporu ...